top of page

Econawa

אקונאווה הינה חברה יפנית למוצרי לייף סטייל ששמה למטרה עליונה להגביר את המודעות לסביבה. 

יש לאקונאווה שלושה עקרונות מנחים: שמירה על הסביבה הימית על ידי שימוש במוצרים שיש להם שימוש חוזר שמחליפים את השימוש בפלסטיק, קיימות מתוך אמונה שיש להשתמש במוצרים שאינם מזיקים לטבע ואינם מייצרים פסולת לא בדרך הייצור ולא בדרך השימוש במוצרים. ו Slow Fashion - אופנה איטית בניגוד לאופנה מהירה נאמנה לאיכות החומר והבגד. הבגד נועד להחזיק מעמד ולהתפרק באדמה כשאין בו צורך יותר. באקונאווה משתמשים במוצרי טקסטיל שניתן לכבס ולהשתמש בהם שוב ושוב.

bottom of page